Valla osalus äriühingutes

29.01.21

AS Rakvere Vesi

Tallinna 5a

44306 Rakvere

Tel 322 3317

E-post: info@rakvesi.ee

Registrikood 10268413

 

Aktsiaseltsil on kaks aktsionäri: Rakvere linn ja Rakvere vald.

Seltsi põhiülesandeks on osutada ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniteenuseid Rakvere linnas ja selle lähiümbruses. 

 

Toimetaja: JANNE LAINJÄRV

Mittetulundusühingud

29.01.21
Roosikrantsi 12/1
10119 Tallinn
Tel: 640 6780
E-post: info@harjuytk.ee

Lõuna põik 1

44316 Rakvere

Tel: 322 9013

E-post: haigla@rh.ee

Registrikood 80008381

 

MTÜ Partnerid

Vallikraavi 8

44306 Rakvere

Tel: 327 8268

E-post: info@mtupartnerid.eu

Registrikood: 80236604

 

MTÜ Lääne-Viru Jäätmekeskus

Piira küla

Vinni vald

46607 Lääne-Virumaa

Tel: 622 6048

E-post: info@lvjk.ee

Registrikood: 80258178

 

Hangete Korraldamise MTÜ

Kiriku 6
10130 Tallinn

Tel: 644 5085

E-post: rhk@rhk.ee
Registrikood: 80264687

 

MTÜ Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus

Veski 4

48106 Põltsamaa
E-post: ank@ank.ee
Tel: 523 6504
Registrikood: 80165169
 

MTÜ Aluvere Ring

Kooli 2 Sõmeru alevik

44201 Lääne-Virumaa

E-post: guldar.tramp@gmail.com

Tel: 5012849
Registrikood: 80363449
 

MTÜ  Eriolümpia Eesti Ühendus
Turu 34b
51004 Tartu
Tel 5688 3088 
Registrikood 80319218

 

Toimetaja: JANNE LAINJÄRV