Valla põhimäärus

13.02.18

Rakvere valla põhimäärus (Vastu võetud Rakvere Vallavolikogu 06.12.2017 määrusega nr 3)