Veemajandusprojektid

14.03.18
 

Rakvere linna reoveekogumisala veemajandusprojekt (toetab EL Ühtekuuluvusfond)

Projekti raames ühendatakse Sõmeru, Näpi ja Roodevälja asulad Rakvere linna vee- ja kanalisatsioonisüsteemiga ning nende asulate elanikud hakkavad tarbima Rakvere Veetöötlusjaama kvaliteetset joogivett.

 

Rakvere valla ja Sõmeru valla veemajandusprojekt (toetab EL Ühtekuuluvusfond)

Projekt hõlmab Rakvere valla Lepna aleviku, Veltsi küla, Lasila küla vee- ja kanalisatsioonisüsteemi kaasajastamist ja uuendamist.

Lisaks on projektiga haaratud Uhtna aleviku, Vaeküla, Ubja ja Kohala küla vee- ja kanalisatsioonisüsteemi kaasajastamist ja uuendamist Sõmeru vallas. 

 

Toimetaja: JANNE LAINJÄRV