Rakvere valla teede arengukava 2019-2035 avalik väljapanek

31.01.19
 

Rakvere valla teede arengukava 2019-2035 avalik väljapanek toimub 08.02.2019-22.02.2019.
Ettepanekud ja märkused palume esitada aadressil rainis.tonnison@rakverevald.ee.

Avalik arutelu toimub 25. veebruaril 2019 kell 17:00 vallamajas.

Rakvere valla teede arengukava 2019-2035 eelnõu

 

Toimetaja: KAIRE KULLIK

Rakvere valla arengukava 2019-2035 avalik väljapanek

Rakvere valla arengukava 2019-2035 avalik väljapanek toimub 10.12.2018-28.12.2019.
Ettepanekud ja märkused palume esitada aadressil kaire.kullik@rakverevald.ee.

Avalik arutelu toimub 3. jaanuaril 2019 kell 17:00 vallamajas.

Rakvere valla arengukava 2019-2035
Lisa 1 - Invetseeringute kava
Lisa 2 - Rakvere valla sotsiaalmajanduslik ülevaade
Lisa 3 - Rakvere valla elanike küsitlus

Toimetaja: KAIRE KULLIK

Arengukavad

8.11.18

Kinnitatud Sõmeru vallavolikogu 24.09.2014 määrusega nr 21

Redaktsioon kehtiv alates 06.10.2014 kuni 14.08.2015.

 

Kinnitatud Sõmeru vallavolikogu 24.09.2013 määrusega nr 68

Redaktsioon kehtiv alates 13.10.2013 kuni 05.10.2014

 

Sõmeru valla arengukava aastani 2025 

Kinnitatud Sõmeru vallavolikogu 18.09.2012 määrusega nr 50

Redaktsioon kehtiv alates 21.09.2012 kuni 12.10.2013

 

Sõmeru valla arengukava aastani 2025

Vastu võetud Sõmeru vallavolikogu 28.02.2012 määrusega nr 43

Algtekst kehtiv alates 02.03.2012 kuni 20.09.2012


Ühisveevärgi, kaugkütte ja jäätmemajandusega seotud arengukavad

Valla koolide arengukavad

Sõmeru lasteaia Pääsusilm arengukava

Sõmeru valla terviseprofiil ja tegevuskava aastateks 2015-2020

Rakvere valla terviseprofiil ja tegevuskava aastateks 2015-2020