Rakvere valla teede arengukava

Arengukavad

Kinnitatud Sõmeru vallavolikogu 24.09.2014 määrusega nr 21

Redaktsioon kehtiv alates 06.10.2014 kuni 14.08.2015.

 

Kinnitatud Sõmeru vallavolikogu 24.09.2013 määrusega nr 68

Redaktsioon kehtiv alates 13.10.2013 kuni 05.10.2014

 

Sõmeru valla arengukava aastani 2025 

Kinnitatud Sõmeru vallavolikogu 18.09.2012 määrusega nr 50

Redaktsioon kehtiv alates 21.09.2012 kuni 12.10.2013

 

Sõmeru valla arengukava aastani 2025

Vastu võetud Sõmeru vallavolikogu 28.02.2012 määrusega nr 43

Algtekst kehtiv alates 02.03.2012 kuni 20.09.2012


Ühisveevärgi, kaugkütte ja jäätmemajandusega seotud arengukavad

Valla koolide arengukavad

Sõmeru lasteaia Pääsusilm arengukava

Sõmeru valla terviseprofiil ja tegevuskava aastateks 2015-2020

Rakvere valla terviseprofiil ja tegevuskava aastateks 2015-2020