Rakvere Vallavalitsus

4.06.24

 Rakvere Vallavalitsus
 Kooli 2
 Sõmeru alevik
 44305 Lääne-Virumaa
 tel 5300 7650
  e-post: vallavalitsus@rakverevald.ee
 www.rakverevald.ee

 Registrikood 77000329

 Pangakontod:
 EE981010502009484005   SEB Pank 
 EE412200221032186823   Swedbank

 EE431700017003152964   Luminor Pank

 Tehingupartneri kood 267101

 Alates 1. juulist 2019 võtame vastu ainult e-arveid. 

Vallavalitsus on 1. septembrist kuni 31. maini avatud  esmaspäevast neljapäevani  8.00-17.00, lõuna 12.00-12.30, reedel töötame 8.00-14.00 (reedeti lõunavaheaega ei ole).

Suveperioodil 1. juunist kuni 31. augustini oleme avatud esmaspäevast neljapäevani  7.30-16.00, reedel 7.30-14.00 (lõunavaheaegu ei ole).

Riigipühade eel on kolm tundi lühem tööpäev.
Palume vastuvõtule tulles jälgida vastuvõtuaegu ja puhkuseid.

Hoonesse on juurdepääs ratastooli ja lapsevankriga, kõik ruumid asuvad esimesel korrusel, treppe hoones ei ole.

Muud vajalikud numbrid

 Nimi

 Telefon

 e-post

 KIIRABI, PÄÄSTE, POLITSEI

 112

 

 Riigiinfo 24 h  1247  Maantee- ja keskkonnainfo, päästeala info, COVID-19 info 

 Mürgistusteabekeskus 24 h

 16662

 

 Viru Perearstid OÜ (Sõmerul)

 322 0518

 ode@somerutervis.ee

 Üleriigiline perearsti nõuanne 24 h  1220  

 Piirkonna politseinik Heido Tammekand
 

 5305 6247

 Heido.Tammekand@politsei.ee
 

 Hingehoiutelefon 24 h (tasuta)

 https://hingehoid.ee/

 116 123  Vastavad erialase hariduse ja töökogemusega hingehoidjad.Tuge saab haigustest, õnnetustest või elusituatsioonist põhjustatud psüühilise kriisi leevendamiseks ja turvatunde loomiseks. Samuti on hingehoiutelefon ennetav tugi erinevate kriisisituatsioonis tekkivate probleemide maandamisel.
 Lasteabitelefon 24 h  116 111  Hädaohus olevast lapsest teatada tel 112

 Erametsakonsulent Aadu Raudla
 Oodatud on kõik metsaomanikud metsandust puudutavate probleemidega (metsa uuendamine, hooldamine, raied, erametsaomanikele makstavad toetused). 

 524 8963

 Aadu.Raudla@gmail.com

 Erametsaomanike nõustamine on riigi   poolt toetatav. Kuni 3-tunnise   nõustamise  eest ei pea metsaomanik   maksma (va transpordikulud, juhul kui   on vaja käia metsas). 

 Loomaarst Ilmar Josua
 Loomaarst Erti Susi

 5662 5489
 527 3863

 

 Elektrilevi rikked 24 h

 1343

 

 Haigekassa info

 16363

 

 Usaldustelefon

 126 eesti keeles (E-P 17-3)
 127 vene keeles (E-P 19-23)

 https://peaasi.ee/kontaktid/usaldustelefon/

 Rakvere Vesi  AS (Aivar Lõhe)
 Kunda Vesi OÜ (Laine Parovart)

 502 8131
 565 5092

 

 

 Adven Eesti AS (Liivi Lilienthal)
 Avariitelefon

  775 1755
 5866 7166

 

 Korstnapühkijate kontaktid L-Virumaal    https://kuttesusteem.paasteamet.ee/public/chimney-sweeper