Raieloa taotlemine

13.11.20

Tiheasustusalal asuvaid üksikpuid (välja arvatud kasvav mets metsaseaduse tähenduses ja viljapuud) tohib raiuda kohaliku omavalitsuse poolt antava raieloa alusel.

 

Kinnistu omanik esitab loa saamiseks raieloa taotluse.

 

Tiheasustusaladeks loetakse Sõmeru valla üldplaneeringuga määratletud tiheasustusega alasid ning Rakvere valla üldplaneeringuga määratletud kompaktse asustusega alasid. 

 

Raieloa väljaandmise tingimused ja kord 

 

Info:
Maia Simkin
heakorraspetsialist

tel 527 7235
e-post: maia.simkin@rakverevald.ee