Lasteaia toidusoodustus ja osalustasu

9.08.23

Rakvere vallas elava lasteaialapse toidu eest peab vanem tasuma vaid pooles ulatuses. 50% toidusoodustus kehtib alates 1. septembrist 2021 kõigile vallas elavatele lastele, olenemata sellest, kas laps käib valla lasteaias, teise omavalitsuse lasteaias või eralasteaias. Soodustus laieneb kõikidele pere lasteaialastele. 

Lapsevanem tasub vastavalt lapse toidupäevade arvule lapse lasteasutuses kohal viibitud aja eest 50% ulatuses. 

Rakvere valla munitsipaallasteaedade kohta väljastatab valla raamatupidamine soodustusega arved automaatselt, vanem eraldi taotlust tegema ei pea. Kui laps käib väljaspool valda asuvas lasteaias, sh eralasteaias, siis tuleb tal toidusoodustuse saamiseks esitada vallavalitsuse e-postile: vallavalitsus@rakverevald.ee  avaldus ja toiduraha arved. Vallavalitsus hüvitab 50% kuludest.

Valla lasteaias käiva lapse eest tuleb tasuda ka osalustasu 30 eurot kuus. Vanem vabastatakse osalustasu maksmisest juhul, kui perest käib valla lasteasutuses kolm ja enam last.

Alus: Rakvere vallavolikogu 08.01.2021 määrus nr 78 " Lapsevanema osalustasu ja toiduraha soodustuse kehtestamine koolieelsetes lasteasutustes".

 

Lapsevanemal on võimalus taotleda toiduraha tasumisest täies ulatuses vabastust kahel juhul:

1) kui lapsel on tuvastatud puue või
2) kui pere on majanduslikult vähekindlustatud.

Vähekindlustatud isik või pere on:
1) üksinda elav isik, kelle netosissetulek ühes kuus on väiksem kui 80% kehtivast miinimumpalgast;
2) kahe- või enama pereliikmega pere, kelle netosissetulek iga pereliikme kohta kuus on alla poole kehtivast miinimumpalgast. Kehtiv miinimumpalk 2023. aastal on 725 eurot kuus.

Kui lapsele on määratud puue ja vanem soovib kasutada 100%-list toidusoodustust, siis esitab ta vallavalitsuse e-postile: vallavalitsus@rakverevald.ee vabas vormis avalduse ja puude määramise otsuse.

Vähekindlustatud isik taotleb toiduraha maksmisest vabastust abivajadusest sõltuva toetuse taotluse alusel. Taotlusele lisab perekonna sissetulekuid tõendavad dokumendid. Taotluse koos lisadokumentidega võib saata vallavalitsus@rakverevald.ee või tuua vallavalitsuse kab 13.

 

 
Toimetaja: JANNE LAINJÄRV