Uudised ja teated

« Tagasi

Haridus- ja noorsootöönõunik asus ametisse

4. veebruaril alustas Rakvere Vallavalitsuses haridus- ja noorsootöönõunikuna tööd Monica Jaanimets. Nõuniku ülesandeks on valla hariduselu, huvihariduse- ja noorsootöö juhtimine ning korraldamine.

Monica on lõpetanud Tartu Õpetajate Seminari ning omandanud kõrghariduse Tallinna Pedagoogikaülikoolis pedagoogika ja algõpetuse õppekaval, samuti on ta läbinud mitmeid täiendkoolitusi.

Monica omab töökogemust õpetaja, riigiametniku ning maakondliku õppenõustamiskeskuse juhina. Ta osalusel alustas tegevust ka Lääne-Virumaa Rajaleidja keskus, mis on pakkunud karjääri- ja õppenõustamisteenuseid lastele ja noortele ning tuge lapsevanematele, õpetajatele ning teistele haridustöötajatele.

Monical on kogemus erivajadustega lastesse puutuva valdkonna edasiarendamises maakonnas, lasteaedade HEV koordineerijate sektsiooni loomises, ühiste seminaride ja koolituste organiseerimises, haridusvaldkonna töötajate nõustamises, ainesektsioonide töö koordineerimisel ja projektide kirjutamisel. Monica eestvedamisel  sai 2017. aasta sügisel Rakveres teoks konverents „Laps on kooliks valmis?". Ta on osalenud koolieelse lasteasutuse seaduse muudatustega tegeleva töögrupi tegevuses, Laste ja perede arengukava 2012-2020 ja MTÜ Vaba Mõtte Koja töögrupi töös.

Monica kuulub MTÜ-sse Eesti Väikelaste Vaimse Tervise Liit.

Monica on avatud koostööks ja tema poole võib alati pöörduda telefonil 322 1132, 5866 4670 ja e-postiaadressil monica.jaanimets@rakverevald.ee .