Uudised ja teated

« Tagasi

Sundvalduse seadmise menetluse alustamise teade pärijatele

Rakvere Vallavalitsus avaldab teadaande kinnisasja avalikes huvides omandamise seaduse (KAHOS) § 7 lõike 4 alusel.

Rakvere Vallavalitsus sundvalduse seadjana teatab, et on alustanud Elektrilevi OÜ taotluse alusel Rakvere vallas Karivärava külas asuva Kruusimäe (registriosa nr 3157031; katastri-tunnus 66201:001:0075) kinnisasjale sundvalduse seadmise menetlusega.

Kruusimäe kinnistult demonteeritakse amortiseerunud madalpinge õhuliin ja taastatakse hoonete elektrivarustus teise trassilahendusega. Uus õhuliin on vajalik Kruusimäe kinnistu enda elektrivarustuseks. Sundvaldus seatakse  0,4 kV õhukaabelliinile. Õhukaabelliini kaitse-vööndi pikkus on 59 m ja pindala on 233 m2.

Kinnisasja omaniku, Helvi Aas (isikukood 43203135217) pärijatel on õigus nelja nädala jooksul käesoleva teate avaldamisest arvates esitada sundvalduse seadjale oma arvamus (KAHOS § 38 lg4).

Menetluse läbiviija:

Rakvere Vallavalitsus
Kooli tn 2, Sõmeru alevik
44305 Lääne-Viru maakond
Telefon 322 1025 (Tiit Mark, maanõunik), 329 5944 (kantselei) 
E-post: vallavalitsus@rakverevald.ee

Sundvalduse seadmise taotlusega on võimalik tutvuda Rakvere Vallavalitsuses, Kooli tn 2, Sõmeru alevik E-R 8.00-12.00 ja 13.00-16.00