Uudised ja teated

« Tagasi

AS Ferrel tootmiskompleksi õhusaasteloa (välisõhu saasteloa) taotlusest teavitamine

Keskkonnaamet on võtnud menetlusse Aktsiaseltsi Ferrel poolt Keskkonnaametile esitatud paiksest heiteallikast saasteainete välisõhku väljutamise keskkonnaloa (edaspidi õhusaasteluba) taotluse koos lubatud heitkoguste projektiga (edaspidi LHK projekt). Õhusaasteluba taotletakse käitisele, mis asub aadressil Lääne-Viru maakond, Rakvere vald, Sõmeru alevik, Põllu tn 3 (katastriüksuse tunnus: 77001:001:0349). Ettevõtte tegevusala on põllutöö- ja metsamasinate tootmine (EMTAK 28301). Käitis töötab esmaspäevast kuni reedeni kella 8.00-17.00.

Õhusaasteloa taoltusmaterjalidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti avalikus dokumendiregistris  https://dhs-adr-kea.envir.ee/. Dokumendid on registreeritud Keskkonnaameti dokumendiregistris nr 15-2/19/18326-3 all.