Uudised ja teated

« Tagasi

Volikogu istung toimub 22. jaanuaril algusega kell 16.00

Rakvere Vallavolikogu istung toimub 22. jaanuaril 2020. aastal kell 16.00 Sõmeru keskusehoone nõupidamiste saalis, aadressil Kooli 2 Sõmeru alevik.

PÄEVAKORD:

 1. Sõmeru valla Volikogu määruste 19.02.2014 nr 10   ja 26.06.2003 nr 16 kehtetuks tunnistamine.

Ettekanne: Kaire Kullik

 1. Rakvere valla reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskiri.

Ettekanne: Sven Valler

 1. Rakvere jäätmekava  2020-2025 muutmine.

Ettekanne: Sven Valler

 1. Rakvere valla veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse hinna reguleerimise kord

Ettekanne: Janek Seidelberg

 1. Valitsemiseks mittevajaliku vallavara võõrandamine(Ubja)(J.Seidelberg)

Ettekanne: Janek Seidelberg

 1. "Rakvere valla noortevolikogu põhimäärus" muutmine.

Ettekanne: Monica Jaanimets

 1. Rakvere Vallavolikogu kultuuri- ja spordikomisjoni esimehe kinnitamine.

Ettekanne: Peep Vassiljev

 1. Rakvere Vallavolikogu eelarve- ja arengukomisjoni koosseisu täiendamine ja liikme kinnitamine.

Ettekanne: Peep Vassiljev

 1. Rakvere Valla  aumärgiga tunnustamine

Ettekanne: Peep Vassiljev

 1. Hüvitiste kinnitamine vallavolikogu liikmetele, vallavolikogu alaliste komisjonide liikmetele ja vallavalitsuse liikmetele

Ettekanne: Reet Keskküla

 1. Rakvere valla vallavanema töötasu suuruse kinnitamine

Ettekanne: Reet Keskküla

 1. Rakvere valla 2020. aasta eelarve I lugemine

Ettekanne: Reet Keskküla