Uudised ja teated

« Tagasi

Rakvere vald tunnustab aumärgiga

Rakvere vallavolikogu 22. jaanuari istungil otsustati tunnustada valla aumärgiga kahte teenekat inimest - Uhtna raamatukogu direktorit Inge Pikkoja kui innukat ja mitmekülgset maaelu edendajat ning EstRus Steel OÜ juhatuse liiget Timmo Majorit kui edukat ettevõtjat ja valla allasutuste toetajat.

Inge Pikkoja

Lääne-Viru maakonna raamatukoguhoidjate seminaril 2005. aastal valiti Inge Pikkoja aasta parimaks raamatukoguhoidjaks.

"Inge paistab silma sellega, et tema raamatukogust on kujunenud Uhtna külaelu ja kultuuri keskus. Seal käivad koos ringid, ta annab peavarju paljudele isetegevuslastele. Raamatukogu on saanud inimestele tähtsaks kohaks, kuhu tahetakse tulla. Väga edumeelne on Inge raamatukoguprogrammi URRAM lugejatele õpetamises," rääkis Inge Pikkoja tööst Lääne-Virumaa keskraamatukogu peaspetsialist Lea Lehtmets. Lehtmetsa sõnul on Inge Pikkojale iseloomulik, et ta teostab kõik ideed kiiresti - Rootsi-reisil nähtud lastenurga seadis ta peagi sisse ka oma raamatukogus. Inge Pikkoja on kirjutanud edukalt projekte raamatukogu arendamiseks ning käib, raamatukohver käes, koolis ja hooldekodus raamatuid tutvustamas.

Vaid kaks aastat hiljem tunnustas Eesti Raamatukoguhoidjate ühing Inge Pikkojat Parima Maaraamatukogu hoidja tiitliga.

Tõsi, tänaseks on sellest ajast üle kümne aasta möödunud, kuid Inge tegevus ja positsioon kohalikus kogukonnas pole muutunud. Endiselt on raamatukogu just see koht, kuhu kõikide teed viivad – külaelanike, õpetajate, õpilaste, vilistlaste, taidlejate ... Uhtna Raamatukogu on koht, kuhu tullakse mitte ainult raamatuid laenutama, vaid ka valla- või külaelu puudutavat infot otsima, küsimustele vastuseid saama, mõtteid vahetama. Ja Inge on alati valmis lahkelt abistama – kuulama, kaasa mõtlema, lahendusi otsima, õpetama.

Aastal 2017 pälvis Inge Pikkoja taas Lääne-Virumaa aasta raamatukoguhoidja tiitli. Tema eestvedamisel ja suure töö tulemusena avati möödunud aasta lõpus Uhtna raamatukogus esimene Eesti topoteek, kuhuon  salvestatud mitte ainult Uhtna piirkonna vaid osaliselt terve Virumaa ajalugu.

Lisaks tööle raamatukogus on Inge alati oodatud külaline (või siis võõrustaja) ka lasteaia- ja koolilaste hulgas. Tema poolt läbiviidud raamatukogutunnid on huvitavad ja mitmekesised. Samuti on Inge kaasabil korraldatud huvitavaid kohtumisi erinevate kirjanikega.

Inge on alati nõu ja jõuga abiks erinevates ettevõtmistes – olgu selleks siis kohalik külapeo organiseerimine või külakoosoleku korraldamine. Suur on Inge tähtsus ka kohaliku kultuurielu korraldamisel ja jäädvustamisel. Oma panuse on ta andnud 2014. Aastal ilmunud raamatu „Pärandkuktuur Sõmeru vallas" koostamisel ning valla kalendritesse materjali kogumisel.

Timmo Major

Timmo Major on sündinud 1984. aastal Uhtnas, lõpetanud Uhtna põhikooli ja Rakvere Ametikooli ning omandanud teadmisi Soomes, kus õppis keevitus- ja ventilatsioonitöid. Soomes õpitu põhjal tekkis soov oma teadmisi rakendada enda loodavas ettevõttes, milleks sai Estrus Steel OÜ, mis loodi 2007. a. Tegevust alustati Uhtna vanas tanklahoones 70m2 tootmispinnal ning esimesteks töödeks olid keevituse allhanketööd. Estrus Steel OÜ on aastatega jõudsalt arenenud ja laienenud, on suurendades tootmispinda 4500 m2-le.

2019. aasta lõpu seisuga annab Estrus Steel OÜ tööd 27-le töölisele, olles Uhtnas kõige suuremaks tööandjaks. Ettevõtte põhitoodanguks on karjääri- ja metstehnika seadmed, millest 90%  läheb ekspordiks.

Ettevõte on aidanud ka kohalikke ettevõtteid oma teenustega ja jätkuvalt tehakse allhanketöid skandinaavia suurettevõtetele, on alustatud ka omatoodangu väljatöötamise ja turustamisega.

Tähelepanu väärib asjaolu, et olles ise tubli sportlane, on Timmo Major toetanud abivajajaid nii spordi- kui tervisedenduse valdkonnas. Tänu Timmo Majorile on võimalik nii Uhtnas kui ka Sõmerul kasutada parimaid suusaradasid, sest tema on oma meeskonnaga heast tahtest valmistanud rakised, millega suusarada kasutajatele ette valmistatakse.

Timmo Major on üks neist ettevõtjatest, kes on Rakvere vallale hea koostööpartner.