« Tagasi

Vallavalitsus kehtestas koroonaviiruse leviku tõkestamise meetmed

Seoses nakkushaiguste ennetamise ja koroonaviiruse leviku ohuga ning selle tõkestamise vajadusega tuleb Rakvere vallavalitsusel ja vallavalitsuse hallatavatel asutustel tagada nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse §-s 24 sätestatud tööandja kohustuste täitmine ning võtta tarvitusele selleks vajalikud abinõud, sealhulgas:

1) mitte planeerida lähetusi ja õppereise välisriikidesse, juba planeeritud välislähetused tühistada;

2) jätta ära kõik vallavalitsuse ja allasutuste väliskülaliste vastuvõtud kuni olukorra stabiliseerumiseni ja uute juhiste saabumiseni Terviseametilt;

3) soovitada töötajatele ja teenistujatele tungivalt mitte kavandada puhkusi välisriikidesse. Asutustel selgitada töötajatele, et kui töötaja kavandab pärast käesoleva korralduse kehtestamist reisimist välisriiki ning kui see on käsitletav töötaja hoolsuskohustuse rikkumisena, võib tööandjal tekkida vajadus kaaluda täiendavate töökorralduslike abinõude rakendamist;

4) kui töötaja on naasnud välisriigist, tagada 14 päevaks tema töö ümberkorraldamine kaugtööna. Kui kaugtöö pole võimalik, soovitada töötajal kasutada tööst eemal viimiseks tervisepäevade võtmist/töövõimetuslehel viibimist või puhkuse kasutamist.

Alus: Rakvere vallavalitsuse 11.03.2020 korraldus nr 97