« Tagasi

Eriolukord toob muudatused valla allasutuste töös

Rakvere Vallavalitsuses toimus 13. märtsil valdkonnaspetsialistide ja hallatavate asutuste juhtide osalusel koosolek ning vallavalitsuse erakorraline istung, kus arutati läbi riigis kehtiva eriolukorraga seotud tegevuste edaspidine korraldamine.

COVID-19 viiruse leviku vältimiseks viiakse alates 16. märtsist sisse järgmised muudatused valla asutuste töös:

 • Sõmeru, Uhtna, Lasila, Veltsi ja Näpi koolides peatatakse tavapärane õppetöö ning minnakse üle kaug- ja koduõppevormile. E-õppele üleminekuga seoses ei toimi ka õpilastransport.
   
 • Sõmeru, Uhtna, Lasila ja Veltsi lasteaiarühmad on avatud, võimalusel on soovitav jätta lapsed koju, kindlasti peavad koju jääma haiged või viirushaiguse tunnustega lapsed.
   
 • Laste ja noorte ning täiskasvanute huviringide tegevus peatatakse,  valla noortekeskused suletakse, üritusi ei toimu.
   
 • Raamatukogud Sõmerul, Lepnal ja Uhtnas jäävad avatuks teavikute laenutamiseks ja tagastamiseks, keelatud on muude ürituste, kogunemiste ja isikute viibimine raamatukogudes.
   
 • Sõmeru ja Ubja päevakeskused on vaba aja tegevusteks ja üritusteks suletud.
   
 • Uhtna hooldekodus kehtib külastuskeeld.

Rakvere Vallavalitsus on avatud tavapärastel aegadel, osaliselt toimub kaugtöö.

Palume jälgida Vabariigi Valitsuse ametlikke kanaleid, Terviseameti veebilehte: https://www.terviseamet.ee/et/uuskoroonaviirus ning täita antud käitumisjuhiseid. Rakvere Vallavalitsus teavitab elanikke muutustest olukorras ja teenuste osutamises valla veebilehe ning sotsiaalmeedia kanalite kaudu.

Kutsume kõiki inimesi üles hoidma kontakti oma üksi elavate eakate sugulaste ja tuttavatega ning vajadusel abistama neid toidu ja ravimitega varustamisel. Viirushaigustest on enim ohustatud just eakamad inimesed, mistõttu püüdkem vältida nende viibimist rahvarohketes kohtades.

Infotelefonid elanikkonnale:

329 5944    vallavalitsuse üldtelefon E-R kell 8-16.30

529 0230    majandusspetsialist Janek Seidelberg

1220  perearsti nõuandeliin 24 h

1247  koroonaviiruse kriisitelefon (alustab tööd 16. märtsil)