« Tagasi

Korraldatud jäätmeveo lepingud pikenevad kolmeks kuuks

2019. aasta lõpus kuulutas Rakvere Vallavalitsus välja korraldatud jäätmeveo hanke, leidmaks olmejäätmete vedajat järgmiseks kolmeks aastaks. Eelmine veoperiood oleks pidanud lõppema 30. aprillil 2020 nagu oli varem ka klientidele ja jäätmevaldajatele teatatud, kuid seoses AS Ragn Sells vaidlustusega pikenes uue hanke läbiviimine aeg ning uue veoperioodi algus lükkub edasi kolme kuu võrra.

Seega, kuni 31.07.2020 tühjendab endise Sõmeru valla jäätmekonteinereid AS Ecovir ja seda 2020.aasta jaanuaris kinnitatud hinnakirja järgi. Jõusse jäävad ka kõik vabastused ja harvemad tühjendussagedused.

Endise Rakvere valla territooriumil aga pikendas Rakvere Vallavalitsus korraldatud jäätmeveo lepingut keskkonnaettevõttega Ragn-Sells AS, mis jätkab olmejäätmete vedu Rakvere vallas samuti kuni 31.07.2020. Küll aga ühtlustatakse senised Rakvere valla jäätmeveo teenustasud endise Sõmeru valla territooriumil kehtivate jäätmeveo teenuse hindadega. 

1. maist 2020 kehtima hakkav konteineri tühjenduse hinnakiri on järgmine:

80L    konteiner 2,11 €

140L  konteiner 2,99 €

240L  konteiner 3,56 €

370L  konteiner 4,60 €

600L  konteiner 7,63 €

660L  konteiner 7,63 €

770L  konteiner 8,84 €

800L  konteiner 8,84 €

1100L konteiner 14,17 €

1500L konteiner 18,23 €

2500L konteiner 28,38 €

4500L konteiner 48,68 €

Täpsem hinnakiri saadetakse kõigile klientidele postkasti või e-postile.

ALATES 01.08.2020 HINNAD VEIDI ODAVNEVAD

Konteinerite tühjendamise sagedused ja veopäevad jäävad samaks.

Alates 01.08.2020 alustab Rakvere valla territooriumi teenindamist Lääne-Viru Jäätmekeskus  MTÜ. Kliente teavitatakse uute lepingute sõlmimisest ja siis tuleb Rakvere Vallavalitsusele teha ka uued taotlused korraldatud jäätmeveost vabastamiseks või harvemaks tühjendussageduseks.

Toonitan siinkohal, et meie vallas on väga palju olmeprügi nii metsades, kraavide äärtes, teede ääres jne. Seega vaatab vallavalitsus vabastustaotlustele eriti suure rangusega, et välistada keskkonnareostust meie valla elanike poolt. Meil on väga palju keskkonnasõbralikke võimalusi oma jäätmetest vabanemiseks ja nendeks kohtadeks ei ole ei loodus ega kalmistu konteinerid.

Tõrma kalmistu konteinerid on mõeldud ainult kalmistujäätmete jaoks.

Maia Simkin
heakorraspetsialist
tel 5277 235
maia.simkin@rakverevald.ee