« Tagasi

Keskkonnaamet küsitleb elanike reoveesüsteemide seisukorda

Keskkonnaamet on läbi viimas küsitlust, et kaardistada Virumaa külade reovee kohtkäitlussüsteeme. Küsitluse eesmärk on hinnata süsteemide seisukorda ja toimimist eesmärgiga selgitada välja olemasolevad süsteemid, leida süsteemide investeeringute vajadus ja ennetada pinna- ja põhjavee reostamist.

Küsitlusankeeti saab täita maikuu jooksul aadressil https://tinyurl.com/y7t42p3q

Rakvere Vallavalitsus saadab alla 50 elanikuga külade elanikele lähiajal valikuliselt ka e-mailile küsimustikud, millele ootame tagasisidet maikuu jooksul. Investeeringute vajaduse ilmnemisel on võimalus taotleda toetust hajaasustuse programmi raames, mille eelduseks on, et kinnistul elatakse alaliselt.

Täpsemat info jagab:

Sandra Schmidt
keskkonnakaitsespetsialist
tel 5193 1280, sandra.schmidt@rakverevald.ee