« Tagasi

Vallas asuvate mängu- ja jõuväljakute avamine lükkub edasi

Rakvere Vallavalitsuse kolmapäevasel istungil oli arutusel vallas asuvate välijõuväljakute ja mänguväljakute avamise edasilükkamine.

Riigi eriolukorra juhi 29.04.2020 korraldusega on lubatud välijõuväljakute ja mänguväljakute avamine alates 2. maist tingimusel, et välijõusaali omanik või valdaja tagab inventari märgpuhastamise vähemalt üks kord ööpäevas.

Lähtudes  sellest, et vallavalitsusel puudub hetkel täiendav tööjõuressurss ning vastava teenuseosutaja kohene leidmine on problemaatiline, samuti sellest, et väljaku kasutajate nakatumise vältimiseks ei tarvitse üks kord päevas inventari puhastamine olla piisav ning otstarbekas oleks igal inimesel endal täiendavalt desinfitseerida käsi ja kasutada kindaid, jäi vallavalitsus seisukohale, et välijõuväljakuid ja mänguväljakuid ei avata enne eriolukorra lõppu.

Rakvere valla territooriumil asuvate välijõuväljakute ja mänguväljakute kasutamine ja seal viibimine on keelatud alates 27. märtsist Rakvere vallavalitsuse 27.03.2020 korraldusega nr 127. Piirang ei kehti palliplatside kasutamisel tingimusel, et sportides järgitakse eriolukorra meetmeid ega kasutata ühiseid spordivahendeid.