« Tagasi

Vallavanem selgitas videopöördumises haridusasutuste töökorraldust

Vallavanem Maido Nõlvak käsitles 7. mai videopöördumises haridusasutuste töökorraldust puudutavaid teemasid, samuti koolide ja noortekeskuste koostöövõimalusi õppetöö korraldamisel eriolukorrast väljumise perioodil ning andis ülevaate huviringide osalisest käivitamisest.

Õppetöö valla koolides toimub kuni õppeaasta lõpuni distantsõppe vormis. Alates 18. maist võimaldatakse osalist kontaktõpet abi vajavatele põhikoolilõpetajatele ning lisatuge vajavatele õpilastele. Põhikooli lõpueksameid ei toimu, kuid kooli lõpetamise eelduseks on positiivsed aastahinded kõigis ainetes. Alates 18. maist pakutakse koolides ka sooja toitu, koduõppel olevad õpilased saavad jätkuvalt tellida toidupaki.

Koolijuhid korraldavad kontakttundide läbiviimise ja tunnistuste kätteandmise arvestades Vabariigi Valitsuse kehtestatud piiranguid.

Valla lasteaiarühmad on valmis vastu võtma rohkem lapsi, et võimaldada lapsevanemate tööle naasmist. Endiselt on soovitav jätta laps võimaluse korral kuni sügiseni koju.

Ülekande kordust saab vaadata Facebooki kanalil: https://www.facebook.com/155117001238841/videos/186452232459697/