« Tagasi

Vallavalitsuse soovitused lasteaedadele eriolukorrast väljumisel

Seoses eriolukorra tingimuste leevendamisega alates 15. maist 2020 võib lastevanematel tekkida aina suurem vajadus oma lapsi lasteaedadesse viia. 

Põhimõtted ja ettevaatusabinõud, millest Rakvere vallavalitsus soovitab kinni pidada juhindudes Terviseameti, Haridus- ja Teadusministeeriumi ja Eesti Haridustöötajate Liidu nõuetest ja ettepanekutest, on järgmised:

 • Eelkõige vajavad lasteaiakohti lapsed, kelle vanematel on vaja tööle asuda ning kellel ei ole teisi hoiuvõimalusi. Kui võimalik, enne sügist lapsi mitte lasteaeda viia.
 • Täiendavat õpet võivad vajada koolieelikud.
 • Lastevanematelt palume mõistvat suhtumist, lasteaedadesse on lubatud tuua ainult terveid lapsi. Samuti ei või tuua lasteaeda last, kelle pereliige on haigusnähtudega. Lasteaiatöötajatel on õigus kontrollida hommikul lasteaeda või lastehoidu tulnud laste tervist ning paluda lastevanematel koju viia lapsed, kellel on ägedate respiratoorsete haiguste sümptomid nagu palavik, köha jm. (Loe: Juhend lasteaedadele ja lapsehoidudele seoses COVID-19 levikuga)
 • Avada pigem rohkem rühmi, aga vähema laste hulgaga. Lasteaed jälgib laste arvu rühmades ning vajadusel muudab laste koosseisu rühmas.
 • Korraldada laste üleandmine õues. See vähendab lastevanemate liikumist lasteaia ruumides, suuremate seltskondade tekkimist ja omavahelist kokkupuudet. 
 • Paljude ekspertide soovitusel tuleks lasteaiatöötajatel maski kanda eelkõige vanematega kokkupuutes. Ka lastevanematel endil on soovitav lasteaeda tulles seda teha. 
 • Väga rangelt tuleb kinni pidada üldistest hügieenireeglitest ja pöörata erilist tähelepanu kätepesule. Kutsume lastevanemaid varustama lapsi nende isiklike joogitopside või tassidega (ühekordsed või korduvkasutatavad).
 • Viiruste leviku vähendamiseks on soovitav koju jätta ka isiklikud mänguasjad.
 • Respiratoorsete haigusnähtudega õpetajad ja töötajad peavad jääma koju.
 • Soovitame kõikidel järgida Terviseameti poolt esitatud juhendmaterjale.
 • Omavalitsus tagab lasteaiatöötajatele kõik vajalikud isikukaitsevahendid.  

Viiruse edasine levik ning kogu riigi võimalikult kiire kriisist väljumine eeldab meilt kõigilt jätkuvat vastutustundlikku käitumist ja koostööd.