« Tagasi

Riigile kuuluvate kinnisasjade enampakkumise teated

Maa-amet on välja kuulutanud avaliku elektroonilise enampakkumise piirkonnas asuvate kinnisasjade kasutamiseks andmiseks. Pakkumiste esitamise tähtaeg on 02.09.2020.
 
Täpsemat inform atsiooni saab Maa ameti kodulehelt aadressiga www.maaamet.ee
 
Maa-amet on välja kuu lutanud avaliku elektroonilise enampakkumise piirkonnas asuvate kinnisasjade müümiseks. Pakkumiste esitamise tähtaeg on 07.09.2020.
 
Täpsemat informatsiooni saab Maa ameti kodulehelt aadressiga www.maaamet.ee või oksjonikeskkonnas aadressil https://riigimaaoksjon.ee