« Tagasi

Vallavolikogu istung toimub 26. augustil kell 16.00

Rakvere Vallavolikogu istung toimub Sõmeru keskusehoone suures saalis, 26.08.2020. aastal kell 16.00.   

PÄEVAKORD:

  1. Tulevikus raha väljamaksmist nõudva pikaajalise kohustuse võtmine.

Ettekanne: Reet Keskküla                                                                                                                     

  1. Rakvere Vallavalitsuse (ametiasutusena) struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu kehtestamine.

Ettekanne: Sirje Veiman

  1. Rakvere Vallavolikogu 22.04.2020 määruse nr 65 „Rakvere valla koerte ja kasside pidamise eeskiri" muutmine.

Ettekanne: Sirje Veiman

  1. Arvamuse andmine geoloogiliste uuringute loa taotlusele Karitsa uuringuruumis.

Ettekanne: Sandra Schmidt