« Tagasi

Meeldetuletus seoses Rakvere valla uue huvihariduse ja –tegevuse toetamise korraga

Head Rakvere valla lapsevanemad
 
Toredat sügise algust!
Veelkord meelde tuletuseks info seoses Rakvere valla uue huvihariduse ja –tegevuse toetamise korraga:
  • Uuel õppeaastal toetab Rakvere Vallavalitsus ühe huvihariduse omandamist või ühes huvitegevuses osalemist õpilase või lapse kohta 100% 
  • Lapsevanem ei esita enam taotlust valda, vaid pöördub otse huvikooli või huvitegevuse osutaja poole 
  • Huvikooli või –ringi poolt esitatakse taotlus (koos õpilaste nimekirjaga) valda hiljemalt 15. oktoobriks
  • Ühe eelistuse tasub kohalik omavalitsus, teise, kolmanda ja nii edasi valiku tasub lapsevanem ise
  • Mitme huvialaga tegelemise korral selgitab vallavalitsuse haridus- ja noorsootöönõunik vanemaga vesteldes valikueelistuse välja
  • Huvikoolist või -ringist lahkumise korral peab sellest teada andma valla haridus- ja noorsootöönõunikule (ja ka huvikoolile või –ringile)
  • Huvihariduse ja –tegevusega seotud küsimustes pöörduge julgesti valla haridus- ja noorsootöönõuniku poole (monica.jaanimets@rakverevald.ee , tel. 5866 4670)
Monica Jaanimets
Rakvere valla
Haridus- ja noorsootöönõunik