« Tagasi

Valla maanõunik on Jaan Kangur

Rakvere Vallavalitsuse maanõunikuna asus septembris teenistusse Jaan Kangur, kes varem töötas Lääne-Viru Maavalitsuses planeeringuspetsialistina.

Jaan Kangur on omandanud maakorraldusalase kõrghariduse Eesti Põllumajandusülikoolis.

Tema varasem töökogemus OÜs GEM-GEO hõlmas geodeetilisi ja maakorralduslikke töid, maavalitsuse spetsialistina teostas ta järelevalvet kohalike omavalitsuste üld- ja detailplaneeringute üle, nõustas omavalitsusi ja korraldas planeeringukoolitusi.

Valla maanõuniku ametikohal on tema ülesanneteks maakorralduslikud toimingud, aadressandmete ja kohanimede korrastamine ja määramine ning maamaksuandmete töötlemine.

Jaan Kanguri kontaktid: tel 322 1025, jaan.kangur@rakverevald.ee