« Tagasi

Lastekaitsespetsialistina töötab Kristi Palu

Rakvere Vallavalitsuse lastekaitsespetsialistina alustas oktoobris tööd Kristi Palu, kes seni töötas Politsei- ja Piirivalveametis noorsoopolitseinikuna.

Kristi Palu on omandatud sotsiaaltööalase kõrghariduse Lääne-Viru Rakenduskõrgkoolis. Tal on mitmekülgne kogemus töötamisel laste ja noortega, samuti puuetega inimestega.

Kristi ülesanneteks valla lastekaitsespetsialistina on tagada laste õiguste kaitse ja kindlustada laste heaolu lapsevanemate toetamise ning lapse kasvukeskkonna mõjutamise kaudu, samuti töö eestkoste- ja asendushooldusperedega.

Kristi Palu kontaktid: tel 329 5946, 520 7013, kristi.palu@rakverevald.ee