« Tagasi

Küsitlus hajaasustusaladel paiknevate reovee kohtkäitlusrajatiste kaardistamiseks

Rakvere Vallavalitsus on läbi viimas küsitlust hajaasustusaladel paiknevate reovee kohtkäitlusrajatiste kaardistamiseks. Kaardistamise eesmärk on andmete kogumine, et hinnata kinnistute reovee kohtkäitlusrajatiste seisukorda, toimimist ja investeeringute vajadust süsteemide uuendamiseks.
 
Küsitluse tulemusena luuakse üksikmajapidamises kasutatavate reoveepuhastussüsteemide andmebaas, mis on oluline ja vajalik omanike nõustamiseks ja juhendamiseks.
 
Küsitluse ankeet, mille võib täidetuna tuua vallamajja või saata e-postiga sandra.schmidt@rakverevald.ee