« Tagasi

Sotsiaalkaitse konverents keskendub turvalisele elukeskkonnale

Sotsiaalkaitse konverents Lääne-Virumaal toimub 3. novembril 2020 kell 10:00-15:30 Sõmeru keskushoones (Kooli 2, Sõmeru alevik, Lääne-Virumaa).
 
Konverentsi eesmärgiks on:
 
• Konverentsil antakse ülevaade maakonna sotsiaalvaldkonna teenustest ja kättesaadavusest ning sotsiaalkaitse tegevuste mõjust üldisele turvalisusele;
• Tekivad seosed sotsiaalkaitse teenuste osutamise ja turvalise elukeskkonna tagamise vahel;
• Kaardistatakse võimelüngad ja omavahelised seosed kahe valdkonna korraldamisel.
 
Sihtrühm:
 
• Kohalike omavalitsuste juhid; KOV volikogude liikmed; sotsiaalkomisjoni esimehed; KOV sotsiaalvaldkonna juhid; lastekaitse spetsialistid; politsei; pääste; prokuratuur; sotsiaalkindlustusamet; Lääne-Viru maakonna sotsiaalkaitsekomisjoni-; turvalisuse nõukogu- ja tervisenõukogu liikmed.
 
Ajakava:
 
09:30-10:00 Kogunemine ja tervituskohv
 
10:00-10:05 Sissejuhatus - Maido Nõlvak, Lääne-Viru maakonna turvalisuse nõukogu esimees

10:05-10:30 Sotsiaalkaitse tegevuse mõjud elanikkonna heaolu tagamisel - Maido Nõlvak, Lääne-Viru maakonna turvalisuse nõukogu esimees

10:30-11:15 Ülevaade sotsiaalvaldkonna teenustest maakonnas. Mis teenused olemas ja mis puudu? Kas teenused on sihtgrupile piisavalt kättesaadavad? Millised teenused peaksid olema maakonna ülesed? Kuidas kaardistatakse inimeste vajadusi? Heade praktikate näited. Kersti Suun-Deket, Lääne-Viru maakonna Sotsiaalkaitse komisjoni esinaine

11:15-12:00 Sotsiaalkaitse – kas ainult toetused ja teenused? Egon Veermäe, Sotsiaalkindlustusameti peadirektor

12:00-13:00 Lõuna ning sotsiaalteenuste mess Sõmeru Keskushoone fuajees
 
Sotsiaalkaitse konverentsile registreerimine siit
 
Projekti nimetus: 
Riskikäitumise ennetamine, riskis olevate perede toetamine ning turvalise elukeskkonna arendamine
Toetatav tegevus 2.4. Maakondliku võrgustikutöö edendamine turvalisuse suurendamiseks
SFOS-i kood 2014-2020.2.07.004.01.15-0003