« Tagasi

Eripedagoog Ave Ojasalu nõustab lastega peresid

Eripedagoog Ave Ojasalu tuli Rakvere valda tööle septembris 2020. Ta asus tööle eripedagoogina Näpi Koolis ning pakub eripedagoogilist nõustamist ka kõikidele valla lasteaedadele ja koolidele.

Mis küsimustega võiks pöörduda eripedagoogi poole? Ühises ümarlauas valla haridusasutuste juhtidega 29.09.2020 tulid välja esmased vajadused:

  • lapse vaatlus rühmas, koolitunnis
  • õpetaja nõustamine
  • lapsevanema nõustamine
  • n.ö. teise arvamuse võimaldamine
  • mentoriks olemine noorele tugispetsialistile haridusasutuses
  • raskemate juhtumite analüüs (nt kovisiooni meetodil)
  • individuaalsete õppekavade juhendamine
  • metoodiliste õppepäevade korraldamine.

Ave ütles enda tutvustamiseks nii: olen lõpetanud Tartu Ülikooli logopeedia- ja eripedagoogika õppekaval ning töötanud koolis üle 20 aasta. Kogemused on kogunenud tegelemisest laste ja noortega igas vanuses nii kakskeelsete kui ka kõnetutega. Olen töötanud ka klassiõpetaja ja –juhatajana ning kooliväliselt nõustajana.

Eripedagoogina saadab mind usk, et õpetada saab kõiki, küll aga tuleb leida vastused põhiküsimustele – mida õpetada ja kuidas?

Eripedagoogi nõustamisele saab registreeruda läbi lingi:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe7eastgwGFDBDB86ZZXBmIWb8m7-7YKvHvcShRg1MdbRbQxQ/viewform

 

Eripedagoog Ave kontaktid - telefon 53488533, e-post ave.ojasalu@napi.edu.ee

ja esialgselt  nõustamiseks planeeritud ajavahemikud:

teisipäev – kogu päev
kolmapäev/neljapäev – ½ päeva.

Pöörduge julgesti!

 

Monica Jaanimets
Rakvere valla haridus- ja noorsootöö nõunik