« Tagasi

Volikogu istung toimub 25. novembril kell 16.00

Rakvere Vallavolikogu istung toimub Sõmeru keskusehoone suures saalis, 25.11.2020. aastal algusega kell 16.00.   

PÄEVAKORD:

 1. Detailplaneeringu vastuvõtmine (Ussimäe küla, Pääsusilma kinnistu), ettekanne: Kaire Kullik
 2. 2021. aastaks maamaksumäära kehtestamine (eelnõu), ettekanne: Jaan Kangur
 3. Maamaksu täiendava maksuvabastuse rakendamise kord (eelnõu), ettekanne: Jaan Kangur
 4. Rakvere valla teede arengukava 2019-2035 muutmine (eelnõu), ettekanne: Rainis Tõnnison                      
 5. Rakvere valla vee-ettevõtja tegevuspiirkonna laiendamine ja vee-ettevõtjaks määramine, ettekanne: Viktor Häninen
 6. Välireklaami paigaldamise eeskiri (eelnõu), ettekanne: Inge Liivak
 7. Lääne-Viru maakonna arengustrateegia tegevuskava perioodiks 2021-2024 heakskiitmine I lugemin, ettekanne: Kaire Kullik
 8. Rakvere valla jäätmekava aastateks 2021-2026 (eelnõu), ettekanne: Sandra Schmidt
 9. Rakvere valla ühisveevärgiga ja -kanalisatsiooniga liitumise ning nende kasutamise eeskiri (eelnõu), ettekanne: Janek Seidelberg
 10. Rakvere valla lasteaedade õpetajate ja õpetaja abide puhkusemäärade ühtlustamine, ettekanne: Monica Jaanimets
 11. Rakvere valla 2020. aasta II lisaeelarve vastuvõtmine (eelnõu), ettekanne: Reet Keskküla
 12. Rakvere valla 2021. aasta eelarve (eelnõu), ettekanne: Reet Keskküla

Infopunkt:
1. Vinni valla üldplaneeringu ja KSH aruande eelnõu avalik väljapanek, ettekanne: Kaire Kullik (Materjalidega saab tutvuda Vinni valla kodulehel http://www.vinnivald.ee/uldplaneering)