« Tagasi

Rakvere valla jäätmekava on avalikustamisel

Rakvere Vallavolikogu saatis 25. novembri istungil avalikustamisele Rakvere valla jäätmekava 2021-2026.

Jäätmekava eelnõu on avalikul väljapanekul 9.-23. detsember 2020 Rakvere valla veebilehel ja paberkandjal Sõmeru raamatukogus. 

Tutvu jäätmekava eelnõuga siin.

Jäätmekava on kohaliku omavalitsuse üksuse arengukava osa, mis käsitleb Rakvere valla jäätmehoolduse arendamist. Jäätmekava koostamisel võetakse arvesse peamiselt valla arengukavas ja kehtivas riigi jäätmekavas sätestatut ning toetutakse jäätmeseadusele ning muudele jäätmekäitlust käsitlevatele õigusaktidele.

Ettepanekuid või vastuväiteid jäätmekava eelnõu kohta saab esitada Rakvere Vallavalitsusele kirjalikult aadressil Kooli 2, Sõmeru alevik, Lääne-Virumaa 44305 või e-kirjaga aadressil sandra.schmidt@rakverevald.ee.