« Tagasi

Rakvere vallavalitsus ootab ettepanekuid teenekate inimeste tunnustamiseks

Igal aastal on saanud traditsiooniks tunnustada Rakvere vallas tegutsevaid või vallaga seotud teenekaid inimesi, ettevõtjaid ja organisatsioone. Rakvere vallavalitsus ootab ka tänavu ettepanekuid valla aumärgi ja tänuplaatide andmiseks.

Aumärk antakse füüsilisele isikule erilise austusavaldusena vallale osutatud väljapaistvate teenete eest hariduse, kultuuri, sotsiaal-, tervishoiu, majanduse ja muudes valdkondades. 

Aumärgi andmise taotlusesse palume märkida tunnustamiseks esitatava isiku nimi, elukutse, amet, töö- või teenistuskoht, tema teenete kirjeldus ning ühelauseline formuleering, mille eest tunnustust avaldatakse. Kindlasti märkida taotluse esitaja nimi, aadress, kontaktandmed, taotluse esitamise kuupäev ja taotluse esitaja allkiri. Aumärgi andmise otsustab volikogu.

Samuti palume anda teada nendest inimestest, kes on 2020. aastal korda saatnud mõne valla jaoks olulise hea teo, teinud annetuse, abistanud, hoolinud, märganud või aidanud kujundada valla head mainet, et saaksime neid tunnustada tänuplaadiga „Hea tegu". Lisaks ootame kandidaate tubli ettevõtja kategoorias.

Ettepanekud on oodatud hiljemalt  15. jaanuariks e-postile: vallavalitsus@rakverevald.ee .

Aumärkide üleandmine  toimub Eesti Vabariigi aastapäeva tähistamise pidulikul üritusel.