« Tagasi

Teata asbestijäätmetest

Keskkonnaministeerium soovib kaardistada Eestis veel kasutuses olevat asbesti sisaldavate toodete kogust, et paremini planeerida järgmiste perioodide toetusi asbesti sisalduvate jäätmete kogumiseks. Asbesti sisaldub eelkõige eterniidis, kuid ka muudes vanades ehitusmaterjalides.

Rakvere Vallavalitsus palub nii eraisikutel kui ka ettevõtetel anda teada nende valduses olevatest asbesti sisaldavatest materjalidest, sh eterniidist 29. jaanuariks 2021.

Lisainfot jagab keskkonnakaitse spetsialist Sandra Schmidt tel 5193 1280, e-mail: sandra.schmidt@rakverevald.ee