« Tagasi

Uuenevad välireklaami paigaldamise nõuded

Rakvere vallavolikogu vaatas läbi avaliku reklaami paigaldamise tingimused ja kehtestas uue eeskirja, millega reguleeritakse välireklaami paigaldamise õigus, reklaami kujundusprintsiibid, nõuded loa taotlemiseks, loataotluse läbivaatamise ja väljastamise tähtajad, samuti järelevalve ja vastutus Rakvere valla haldusterritooriumil tervikuna.

Nõuete uuendamise tingis eeskätt asjaolu, et seni kehtis reklaami paigaldamise regulatsioon ainule endise Sõmeru valla territooriumil. Endise Rakvere valla alal välireklaami paigaldamiseks eeskiri puudus.

Uued nõuded hakkavad kehtima 18. jaanuarist 2021 ja sellekohase volikogu määrusega saab tutvuda Riigi Teatajas.

Ilma  paigaldusloata  paigaldatud  reklaamidele  tuleb vallavalitsusest taotleda luba kuue kuu jooksul alates määruse jõustumisest. Taotlemise infot saab küsida ehitusjärelevalve spetsialist Inge Liivakult, tel 329 5947, inge.liivak@rakverevald.ee .