« Tagasi

Septembrist saab lasteaialaps soodsamalt süüa ja muutub lapsevanema osalustasu suurus

Vallavolikogu kinnitas lapsevanema poolt makstava lasteaia osalustasu suuruse ja tasumise tingimused ning lasteaia toiduraha soodustuse.

Lapsevanemal tuleb alates 1. septembrist 2021 tasuda kõikides Rakvere valla  munitsipaallasteaedades käivate laste eest osalustasu 20 eurot kuus. Seni olid osalustasu määrad asutuseti erinevad.

Vanem vabastatakse osalustasu  maksmisest juhul,  kui   perest  käib valla lasteasutuses kolm ja enam last ning laste elukohana on rahvastikuregistris registreeritud Rakvere vald.

Toiduraha saavad vanemad hakata sügisel tasuma vaid pooles ulatuses. 50% toidusoodustus hakkab kehtima kõigile vallas elavatele lastele, olenemata sellest, millise kohaliku omavalituse lasteasutuses laps käib. Soodustus laieneb kõikidele pere lastele. 

Puudega lapse vanem vabastatakse toiduraha maksmisest täielikult.

Toidusoodustus hakkab samuti kehtima alates 1. septembrist 2021.