« Tagasi

Avanevad Leader ettevõtluse toetusmeetmed

Mittetulundusühing Partnerid
(tegevuspiirkonnaks on Haljala, Rakvere, Vinni ja Viru-Nigula valdade territooriumid enne haldusreformi toimumist)

võtab vastu projektitoetuse taotlusi tulenedes Maaeluministri 23. oktoobri 2015 määrusest nr. 11 „Kohaliku tegevusgrupi toetus ja LEADER-projektitoetus„ muudetud 18.05.2020 ning tegevuspiirkonna arengustrateegiast 2015-2020 ja 2021 rakenduskavast:

M2.1  Ettevõtluse investeeringud 8.-12.03.2021 kuni kella 16.00-ni

          Hindamistähtaeg 31. mai 2021.

M2.2 Ettevõtlikkuse ja konkurentsivõime tõstmine 8.-12.03.2021 kuni kella 16.00-ni.

         Hindamistähtaeg 31. mai 2021.

Infopäev 10. veebruar 2021 algusega kell 16.00 Haljala Sämmi Grilli konverentsi ruumis. Kohtade arv piiratud.                                                                           

Registreerimine infopäevale hiljemalt 8. veebruar 2021 info@mtupartnerid.eu või 514 8775.