« Tagasi

Rakvere vallast sai MTÜ Eriolümpia Eesti Ühenduse liige

Eriolümpia Eesti Ühenduse eesmärgiks on aidata kaasa Eesti intellektipuudega inimeste kehakultuuri- ja sporditegevuse edendamisele. Ühing organiseerib aastaringselt spordi-, kultuuri-, kehakultuurialaseid tegevusi, võistlusi, treeninguid ja koolitusi.

Näpi Kool Vaeküla Kooli õigusjärglasena on Eriolümpia Eesti Ühenduse hääleõiguslik liige olnud juba üle 20 aasta. Seoses Ühenduse  põhikirja ja liikmesuse vastavusse viimisega mittetulundusühingute seadusega tehti 05.12.2020 toimunud üldkoosolekul põhikirja mitmed muudatused.

Muudatus, mis puudutas nii koole kui koolide omanikke, seisnes selles, et koolidest said Eriolümpia Eesti Ühenduse toetajaliikmed. Toetajaliikmed ei oma ühingu üldkoosolekul hääleõigust, nad võivad üldkoosolekul osaleda sõnaõigusega. „Selleks, et Näpi kool oleks Eriolümpia Eesti Ühenduse hääleõiguslik liige, tuleb ühenduse liikmeks astuda kooli omanikul ehk kool on edaspidi Eriolümpia Eesti Ühenduse liige läbi oma omaniku," selgitas Rakvere valla spordi-ja tervisedenduse spetsialist Siiri Kohver.

Rakvere vallavolikogu otsustas astuda MTÜ Eriolümpia Eesti Ühenduse liikmeks, valla esindajaks saab seal Näpi kooli direktor ja tema asendaks Näpi kooli kehalise kasvatuse õpetaja. MTÜ Eriolümpia Eesti Ühendus kinnitas Rakvere valla liikmelisuse 27.01.2021.