« Tagasi

Kohanime määramise eelteade

Vastavalt kohanimeseaduse § 6 lõikele 8 ja Rakvere Vallavolikogu 30.05.2018 määruse nr 14 „Rakvere valla kohanime määramise kord" § 4 lg 1 avalikustab Rakvere Vallavalitsus eelnõu „Kohanime määramine", millega soovitakse Sämi-Tagakülas Keskmise kinnistut läbiva eratee nimeks määrata Kolgakuusiku tee.

Eelnõu kohta on võimalik teha põhjendatud ettepanekuid kuni 18. veebruarini 2021 (kaasa arvatud).

Ettepanekud saab saata kirjalikult aadressile Rakvere Vallavalitsus, Kooli 2, Sõmeru alevik, 44305 Lääne-Virumaa või e-postile vallavalitsus@rakverevald.ee