« Tagasi

KIK toetab Sõmeru biokatlamaja ehitust

Keskkonnainvesteeringute keskus (KIK) kiitis viimases selle EL eelarveperioodi voorus heaks 51 soojusmajanduse projekti, teiste hulgas Adven Eesti AS projekti Sõmerule biokütusel töötava katlamaja rajamiseks. Toetust eraldatakse Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi toetusskeemist (ÜF) "Efektiivne soojusenergia tootmine ja ülekanne".

Projekti tulemusel valmib kaasaegne, efektiivne ning kohalikul taastuval kütusel töötav katlamaja, mis hakkab keskkonnasõbralikult varustama Sõmeru aleviku soojustarbijaid. Sellega väheneb oluliselt sõltuvus suurtes piirides kõikuva hinnaga imporditud maagaasist. Sõmeru aleviku elanikele tagatakse stabiilse hinnaga soojusvarustus.