« Tagasi

Volikogu kinnitas 2021. a vallaeelarve ja toetuste suurused

Rakvere vallavolikogu võttis 17. veebruari istungil vastu tänavuse vallaeelarve:

1) põhitegevuse tulud summas 9 366 354 eurot

2) põhitegevuse kulud summas 8 939 761 eurot

3) investeerimistegevus kokku -1 979 336 eurot

4) finantseerimistegevus kokku 526 000 eurot

5) likviidsete varade muutus summas 1 592 903 eurot

6) nõuete kohustuste muutus 566 160 eurot

 

Rakvere valla eelarvest makstavat matusetoetust suurendati 300 eurole.

Lapse sünnitoetuse suuruseks jäi 320 eurot, 1. klassi õppima asuva lapse ranitsatoetuse suuruseks 150 eurot ja gümnaasiumitoetuse ühe osa suuruseks 65 eurot. Gümnaasiumitoetust saab taotleda kaks korda õppeaastas.

Pered, kelle kaks või enam last käivad valla lasteaias, saavad ka sel aastal lasteaiatoidu soodustust 50%. Kahe ja enama lapse soodustus kehtib kuni 31. augustini 2021. Alates septembrikuust jõustub uus kord, mille alusel saavad 50%lise soodustusega süüa kõik lasteaialapsed.

Kinnitatud eelarvega saab tutvuda Riigi teatajas: https://www.riigiteataja.ee/akt/419022021017