« Tagasi

Vabariigi aastapäeva aktusel jagati tunnustust ja tänu

Eesti Vabariigi 103. aastapäeva pidulikul aktusel 19. veebruaril  tunnustati Sõmeru keskusehoones inimesi, kes on andnud Rakvere valla heaks oma panuse, teinud annetuse või hea teo, abistanud, hoolinud, märganud või aidanud kujundada valla head mainet. Volikogu esimees Peep Vassiljev ja vallavanem Maido Nõlvak andsid üle valla aumärgid, tänuplaadid ja tänukirjad. Üritust sai jälgida otseülekandena veebis.

Valla aumärgi kauaaegse panuse eest valla arengusse pälvisid  Ülo Niisuke ja Janne Lainjärv.

Valla tänuplaadiga "Hea Tegu 2020" tunnustati:

Riho Iskül - suurepärase koostöö eest valla arengukavast tulenevate tegevuste elluviimisel

Aivar Lõhe - suurepärase koostöö eest valla vee- ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimisel

Laliya OÜ - valla sotsiaalselt vähekindlustatud peredele jõulupakkide tegemise eest

Kerli Kängsepp - Rakvere valla noortemaleva algatamise ja läbiviimise eest

Tiina Halling - Rakvere valla noortemaleva algatamise ja läbiviimise eest

AS Olerex - ettevõtlusesse investeerimise ja Tõrremäe teenindusjaam-tankla arendamise eest

OÜ Coramy – hea koostööpartner ja rändkaupluse teenuse pakkuja, kes aitab oma tegevusega kaasa kogukondade kestvusele, tugevusele ja jätkusuutlikkusele

OÜ Saundland – pikaaegne ja hea  koostööpartner valla ürituste läbiviimisel

Külli Hallik –Vilu - laste arengut toetava järjepideva koostöö eest Sõmeru raamatukoguga, mis aitab kaasa armastuse kujundamisel kirjanduse vastu

Elle Ulm - laste arengut toetava järjepideva koostöö eest Sõmeru raamatukoguga, mis aitab kaasa armastuse kujundamisel kirjanduse vastu

Janek Seidelberg - vabatahtliku töö eest suusaradade hooldamisel

Siiri Kohver - valla spordielu hoogustamise, tervist edendava tegevuse ning vabatahtliku töö eest spordi- ja kultuuriürituste läbiviimisel

Andres Kurm - südamega läbiviidud tegevuste eest noortele Keri saarel ning noorte loodus- ja seiklusmatkade juhtimise eest 2020.a suvel

Mart-Peter Laidroo - südamega panustamise eest Rakvere valla noorsootöösse 2020. aastal ja kaasabi eest Kirju Liblika ürituste sarja läbiviimisel

Zinaida Allas – panuse eest kauni ja puhta elukeskkonna kujundamisele Uhtnas

Külli Õisma – sponsorluse eest Maal Elamise Päeva raames toimunud rahvuslikul koertenäitusel

Rainis Tõnnison – valla teede taristu tõrgeteta toimimise ja vabatahtliku panuse eest valla ürituste korraldamisel

Riina Türkel – toetava tegevuse eest vabatahtliku kriisinõustajana 2020. aasta eriolukorra perioodil

Vladimir Beljaev ja Madis Mäe – kauaaegse pühendumusega tehtud töö eest õpilasliinide bussijuhina

Reet Keskküla –  ühinenud valla finantsvaldkonna töö suurepärase juhtimise ja korraldamise eest

Sirje Veiman – eduka õigusalase tegevuse eest valla esindamisel

Helle Pajula – südamega tehtud töö eest eakate toetamisel Uhtna hooldekodus eriolukorra ajal  

Politsei-ja Piirivalveamet, Päästeamet, Naiskodukaitse Viru ringkond ja Maanteeamet – meeldiva koostöö eest Kirju Liblika ürituste sarja läbiviimisel

Nele Rogenbaum ja Reimo Moor - suurepärase koostöö eest  valla arendamisel

Oleg Gross – vallale kingitud kaitsevahendite eest

Araik Karapetjan  – Uhtna hooldekodule kingitud kaitsevahendite eest

 

Tänukirjaga peeti meeles:

Kristofer-Rudolf Kõrre ja Hannaliisa Rebane – esimese Rakvere valla noortevolikogu eestvedamise ning  erinevate ühisürituste ja noorte veebiseminari läbiviimise eest

Paavo Basmanov, Karoliina Kask ja Mait Sander Nõlvak – aktiivse tegevuse eest Rakvere valla noortevolikogus ja erinevate ühisürituste läbiviimisel

Monica Jaanimets – Rakvere valla noortevolikogu tegevuse käivitamise ja koordineerimise eest

Andres Lillemägi– hea koostöö eest spordiürituste läbiviimisel ning panustamise eest noorte vaimsesse ja füüsilisse arengusse

Anniki Inno -   hea koostöö eest spordiürituste läbiviimisel

MTÜ Berrymur orienteerumisklubi - hea koostöö eest spordiürituste läbiviimisel

Eesti Punase Risti Lääne-Virumaa Selts - meeldiva koostöö eest Kirju Liblika ürituste sarja läbiviimisel ja sotsiaalvaldkonda panustamise eest

Abipolitseinikud  - meeldiva koostöö eest Kirju Liblika ürituste sarja läbiviimisel

Ivo Leek - südamega läbiviidud tegevused Rakvere valla noortele laagris Keri saarel ja noorte loodus-ja seiklusmatkadel 2020.aastal

Peep Rada - täname MTÜ Keri Seltsi juhti isikliku panustamise eest Rakvere valla noorte suvise projektlaagri tegevustesse Keri saarel 2020.aastal

Lepna Ehitus OÜ ja Roodevälja Uustalu OÜ – hea koostöö eest Rakvere valla noortemaleva läbiviimisel