« Tagasi

Vallas kehtivad alates 11. märtsist järgmised piirangud

Koroonaviiruse üha hoogustuv levik tingib ka meie vallas rangemate piirangute kehtestamise. Piirangute eesmärk on vähendada kontakte inimeste vahel, et saada koroonaviiruse levik Eestis kontrolli alla ja tagada Eesti tervishoiusüsteemi toimepidevus. Allpool on koondatud alates 11. märtsist kehtivad piirangud.

 • Kaupluses, apteegis, perearstikeskuses, raamatukogus, ühistranspordis, vallavalitsuses on kohustuslik kanda maski või katta nina ja suu ning hoida vahet 2+2.
 • Ka õues tuleb jälgida liikumispiirangut 2+2.
 • Kaubandus: alates 11. märtsist on avatud ainult esmavajalikud kauplused -  toidukauplused, apteegid, invakauplused, telekommunikatsiooniettevõtete esindused, optikapoed, lemmikloomapoed ja tanklad. Poodides, mis tohivad jääda avatuks, tuleb arvestada ruumi kuni 25 protsendilise täitumuse nõudega ja 2+2 liikumispiiranguga. Muudel juhtudel on lubatud üksnes nii nimetatud luugimüük, drive-in tüüpi müük ning müük välialadel. Poepidaja peab tagama, et kliendid omavahel kokku ei puutuks. Kohustuslik on kanda maski või katta nina ja suu.
 • Söögikohad võivad ainult toitu kaasa müüa, kohapeal toitlustada ei tohi. Ka tanklakohvikus kohapeal süüa-juua ei tohi.
 • Koolid: ka 1.-4. klassi õpilased jäävad kuni 11. aprillini distantsõppele, 5.–12. klasside õpilased on jätkuvalt distantsõppel. Koolidel on lubatud korraldada õppetöö kontaktõppena kooli ruumides ainult erandjuhtudel.
 • Lasteaeda on soovitav lapsi mitte viia. Sõmeru lasteaia Pääsusilm Sõmeru maja ja Veltsi lasteaiarühmad on seoses koroonapuhanguga suletud.  Vanematele, kellel töö iseloomust tulenevalt ei ole võimalik last koju jätta, leiab lasteaed koostöös omavalitsusega lahenduse.
 • Valla noortekeskuste  siseruumides huvitegevust ei toimu, noorsootöötajad töötavad noortega peamiselt veebi vahendusel ja võimalusel 2+2 tingimustel õues. Info avaldatakse jooksvalt noortekeskuste sotsiaalmeedia kanalites.
 • Huvitegevus  ja sport: kogu huviharidus, huvitegevus, täiendkoolitus, täiendõpe, noorsootöö, sportimine ja treenimine on lubatud üksnes välitingimustes 2+2 liikumisreeglit arvestades. See tähendab, et koos tohivad liikuda ja sportida maksimaalselt kaks inimest (arvesse läheb ka juhendaja) ning teistest inimestest tuleb hoida vähemalt kahemeetrist vahemaad. Piirangud ei kehti peredele ega erivajadustega inimeste tegevustele, sealhulgas sotsiaalse ja tööalase rehabilitatsiooni teenuse osutamisele.
 • Avalikud üritused, spordivõistlused, liikumisüritused - ei toimu.
 • Päevakeskused on Sõmerul ja Ubjas kuni 28. märtsini ühistegevusteks ja üritusteks suletud.
 • Raamatukogud Sõmerul, Uhtnas ja Lepnal on avatud ainult kontaktivabaks laenutuseks E-R kell 10-16. Kontaktivaba laenutamine tähendab, et laenutada saab ettetellimisel kas telefoni, e-maili, raamatukogu Facebooki teel  või URRAMIS broneerides. Raamatute kättesaamine toimub väljaspool raamatukogu ruume. 
 • Uhtna hooldekodu on külastajatele suletud, pakke saab hooldekodusse saata. Info hooldekodu telefonidel 325 7841, 5387 5004
 • Sõmeru saun on suletud.
 • Rakvere Vallavalitsus töötab E-R kell 8.00 – 16.30, lõuna 12.00-12.30. Välisuksed on suletud!
  Palume eelistada elektroonset suhtlust ja e-teenuseid! Vastuvõtule tulge ainult vältimatul vajadusel ja selleks eelnevalt registreerudes.  Ametnike kontaktid ja vastuvõtuajad: https://www.rakverevald.ee/ametnikud5

Hoiame üksteist!