« Tagasi

Volikogu istung toimub 28. aprillil kell 16.00

Rakvere Vallavolikogu istung toimub 28.04.2021. aastal kell 16.00 elektrooniliselt Microsoft Teams keskkonnas. 

PÄEVAKORD:

  1. Vallavara otsustuskorras võõrandamine - ettekanne: Jaan Kangur
  1. Vallavara omandamine - ettekanne: Jaan Kangur
  1. Keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine - ettekanne: Kaire Kullik
  1. Rakvere valla arengukava aastateks 2019-2035 muutmine (Määruse eelnõu, lisa 1, lisa 2, lisa 3) - ettekanne: Kaire Kullik
     
  2. Peep Nõggo ja Tiit Nõggo taotlus Rakvere Vallavolikogu 30.08.2017 määruse nr 8 „Pahnimäe maastikukaitseala moodustamine ja kaitse-eeskiri" kehtetuks tunnistamise nõudes Rakvere Vallavolikogule menetlemiseks üleandmine - ettekanne: Sandra Schmidt
     
  3. Lääne-Viru Omavalitsuste Liidu ettepanek projekti "Virumaa Soome hüpe" omaosaluse garanteerimine - ettekanne: Maido Nõlvak

Infopunktid:

1. Kõrgemäe oos - ettekanne: Peep Vassiljev

2. Arhitektuurikonkurss Sõmeru keskuse ideekavandi saamiseks -  ettekanne: Peep Vassiljev