« Tagasi

Andras tähistab Lääne-Viru maakonnas oma 30. sünnipäeva elukestva õppe puude istutamisega

Eesti Täiskasvanute Koolitajate Assotsiatsioonil Andras täitub tänavu kolmekümnes tegutsemisaasta. Aastate jooksul on Andras ühendanud täiskasvanute koolitajaid ning tegelenud elukestva õppe väärtustamise ja edendamisega.

Elukestva õppe ja täiskasvanuhariduse populariseerimine on nende aastate jooksul teoks saanud tänu vabatahtlikkuse alusel tegutsevatele võrgustikele, Andrase liikmetele ja koostööpartneritele. Puu istutamine on Andrase jätkusuutlikkuse ja kestmise jaoks kena traditsioon.

30. juubelil istutavad Andrase liikmed, võrgustikud ja koostööpartnerid üle Eesti kõigis maakondades oma elukestva õppe puu, tähistamaks õppimist kogu elukaare vältel kui meie kestvuse hoidjat.

Lääne-Viru maakonda  istutatati 30. sünnipäeva tähistamiseks kuus puud Rakvere Teatripargi taha Vabriku 16. Puude istutamise eestvedajad Lääne-Viru maakonnas on ETKA Andrase juhatuse liige Tiia Murulaid,  täiskasvanuhariduse koordinaator Tiiu Säbel ja kaasatud on Rakvere linnavalitsus, Virol, Eesti Töötukassa Lääne-Virumaa osakond, ETKA Andrase liikmesorganisatsioonid Lääne-Virumaal: Rakvere Ametikooli,  Lääne-Virumaa Keskraamatukogu ja Tallinna Tehnikakõrgkool ning individuaalliikmed Ada Väät ja Lehte Tuuling.

Ka kõik Lääne-Virumaa kohalike omavalitsuste juhid said teatripargist kaasa puud, mille nad istutavad oma valla territooriumile. Rakvere valla elukestva õppe männid leidsid 29. aprillil koha Sõmerul Papli ja Ristiku tänava nurgal asuval haljasalal.

Pildil: vallavalitsuse majandusspetsialist Janek Seidelberg, vallavanem Maido Nõlvak,  IT juht Mario Mikvere