« Tagasi

Valla arengukava muutmise avalik väljapanek ja avalik arutelu

Rakvere valla arengukava 2019-2035 muutmise avalik väljapanek toimub perioodil 31.05.-13.06.2021 elektrooniliselt valla veebilehel ning paberkandjal vallamajas ja valla raamatukogudes.

Valla arengukava muutmise avalik arutelu toimub Sõmeru keskusehoones 15.06.2021 algusega kell 17:00.

Muudatusettepanekud esitada arendus- ja planeerimisspetsialistile Kaire Kullik e-posti aadressil kaire.kullik@rakverevald.ee hiljemalt 13.06.2021.

Avalikustatavad failid:
Rakvere valla arengukava 2019-2035
Lisa 1 - Investeeringute kava
Lisa 2 - Rakvere valla sotsiaalmajanduslik ülevaade