« Tagasi

Kohalikud valimised lähenevad

Sügisel, 17. oktoobril 2021 toimuvad uue kohaliku omavalitsuse volikogu valimised. Seoses sellega võttis ametis olev vallavolikogu 30.06.2021 vastu otsused nr 23 "Volikogu liikmete arvu määramine, valimisringkonna moodustamine ning mandaatide arvu määramine" ja nr 24 "Rakvere valla valimiskomisjoni moodustamine".

Volikogu kinnitas uue valitava vallavolikogu liikmete arvuks 19.

Valimised toimuvad ühes valimisringkonnas nr 1, mille piiriks on Rakvere valla piirid. Valimisringkonna mandaatide arvuks on 19.

Volikogu tegi muudatuse valla valimiskomisjoni koosseisus ja kinnitas valimiskomisjoni liikmeteks Mario Mikvere, Jaan Kanguri, Eveli Indovi ja Janne Lainjärve, asendusliikmeteks Sandra Schmidti ja Inge Liivaku. Komisjoni esimees on vallasekretär Sirje Veiman.

Valimiste info täieneb jooksvalt siin: https://www.rakverevald.ee/kov-valimised-2021