« Tagasi

Vallavolikogu istung toimub 15. septembril kell 16.00

Rakvere Vallavolikogu istung toimub Sõmeru keskusehoone suures saalis 15.09.2021 algusega kell 16.00.

PÄEVAKORD:

 1. Rakvere Vallavolikogu 23.04.2014 määruse nr 9 „Toimetulekutoetuse vahenditest täiendavate sotsiaaltoetuste taotlemise, määramise ja maksmise kord" kehtetuks tunnistamine - ettekanne: Sirje Veiman
 1. Sõmeru Vallavolikogu 23.04.2014 määruse nr 14 „Korruptsioonivastase seaduse rakendamine" kehtetuks tunnistamine - ettekanne: Sirje Veiman
 1. Rakvere Vallavolikogu 26.02.2014 määruse nr 1 „Vee-ettevõtja määramine Veltsi külas" kehtetuks tunnistamine - ettekanne: Viktor Häninen
 1. Rakvere Vallavolikogu 24.08.2016 määruse nr 9 „Vee-ettevõtja määramine" kehtetuks tunnistamine - ettekanne: Viktor Häninen
 1. Rakvere Vallavolikogu 22.02.2006 määruse nr 6 „Vee-ettevõtjate määramine ning ühisveevarustuse ja- kanalisatsiooni teeninduspiirkondade kehtestamine Rakvere vallas" muutmine - ettekanne: Viktor Häninen
 1. Rakvere valla vee-ettevõtja määramine - ettekanne: Viktor Häninen
 1. Vallavara piiratud enampakkumisega võõrandamine - ettekanne: Jaan Kangur
 1. Seljaaru kinnistu otsustuskorras tasuta kasutusse andmine - ettekanne: Jaan Kangur
 1. Jaoskonnakomisjonide moodustamine ja liikmete nimetamine - ettekanne: Sirje Veiman
 1. Arvamuse andmine geoloogiliste uuringute loa taotlusele Veltsi IV uuringuruumis - ettekanne: Sandra Schmidt
 1. Veltsi II liivakarjääri keskkonnaloa taotlusele arvamuse andmine - ettekanne: Sandra Schmidt
 1. Koostöökokkuleppe sõlmimine - ettekanne: Eneli Baumann
 1. Sõmeru keskosa avaliku ruumi arhitektuurivõistlus - ettekanne: Kaire Kullik
 1. Uhtna Põhikooli arengukava 2016-2021 kehtivuse pikendamine - ettekanne: Monica Jaanimets
 1. Rakvere Valla eelarve strateegia aastateks 2022-2025 - ettekanne: Katrin Vellema
 1. Rakvere Valla 2021. aasta II lisaeelarve - ettekanne: Katrin Vellema