« Tagasi

Uued materjalid toeks lahku minevatele lastega perekondadele

Sotsiaalkindlustuasmet on avaldanud infomaterjalid peredele, kus vanemate edasine kooselu näib võimatu. Võib-olla on lahkuminek toimunud juba mõnda aega tagasi. Kuid lapse heaolu nimel on oluline õppida, kuidas seejuures lapsele heaks lapsevanemaks jääda. Sõltumata lahkuminekust peavad vanemad jääma endiselt suhtlema ja olema valmis leidma laste kasvatamisel kompromisse. Neil on siiski vanemlikud kohustused ka pärast lahkuminekut.

Infomaterjalidest leiavad nõu ja tuge nii vanemad, kes plaanivad ühise kooselu lõppu, mõtlevad lahutusele või taastuvad lahkuminekust kui ka nende sõbrad ning lähedased. Materjalid on saadaval nii eesti-, vene- kui ka ingliskeelsena.

Saadaval on järgmised materjalid, mille leiab Sotsiaalkindlustusameti raamatukogu vanemluse valdkonna alt:

  1. Raamat „Vanema juhend: Teave ja tugi lahku minevatele lastega perekondadele" eesti-, vene- ja ingliskeelne versioon.
  2. Infovoldik „Lahkuminek" eesti-, vene- ja ingliskeelne versioon.

Veebimaterjalid on valminud Euroopa Majanduspiirkonna ja Norra toetused 2014-2021 programmi „Local Development and Poverty Reduction" projekti „Riikliku perelepitussüsteemi loomine" raames.

Kui soovid olla kursis Riikliku perelepitusteenuse pilootprojekti või teiste toimetamistega, siis jälgi Facebook-i lehte.