« Tagasi

Kas vajad biojäätmete kompostrit?

Rakvere Vallavalitsus ootab kõikidelt alalistelt Rakvere valla elanikelt infot biojäätmete käitlemise kohta.

Biojäätmed on biolagunevad jäätmed, mis jagunevad aia- ja haljastusjäätmeteks ning kodumajapidamises tekkinud toidu- ja köögijäätmed sh ka niisutamata majapidamispaber.  Biojäätmeid soovitatakse eramajapidamistes käidelda kohapeal kompostimise teel, kuid peagi on võimalik biojäätmed üle anda jäätmekäitlejale ka biojäätmete kogumiskonteineritega. Hiljemalt 2023. aasta lõpuks peavad kõik inimesed saama biojäätmeid ära anda oma kodu juurest. Tulenevalt eeltoodust ootab Rakvere Vallavalitsus alalistelt elanikelt infot kinnise kompostri või kogumiskonteineri vajaduse kohta.

Rakvere Vallavalitsus tuletab meelde, et biolagunevad jäätmed tuleb sorteerida eraldi segaolmejäätmetest. Lisainfo saamiseks jäätmete sorteerimise kohta võtke ühendust Rakvere Vallavalitsuse keskkonnakaitsespetsialist Sandra Schmidt'iga.

Infot kompostrite ja kogumiskonteinerite vajaduse kohta ootame Teilt hiljemalt 15. oktoobriks 2021 e-posti aadressile sandra.schmidt@rakverevald.ee või telefoni teel numbrile 5193 1280