« Tagasi

Eesti Rahvakultuuri Keskus otsib lugude ja jutuvestmisega seotud linnasid, paiku, objekte ja sündmusi

Eesti Rahvakultuuri Keskus koostöös Euroopa Jutuvestmislinnade võrgustikuga (European Network of Storytelling Towns – ENST) kuulutas välja Eestis jutuvestmise ja lugudega seotud paikade ja sündmuste kaardistamise.

Otsime nii sündmusi, keskusi, eraldiseisvaid objekte, muuseume, mälestusmärke ja kõiki teisi paiku, mis lugude ja jutuvestmisega otseselt seotud on. Eesmärk on Eesti kohta kokku koguda laiapõhjaline ülevaade Euroopa võrgustiku andmebaasi jaoks ning seejärel luua Eesti-siseselt ülevaatlik nimistu, mida kajastada Eesti Rahvakultuuri Keskuse lehel. Selle kaudu leiab lugudest huvitatud inimene paikade informatsiooni kergemini üles ning saab teadlikumalt neid kohti külastada.

"Eesti on lugude poolest rikas maa ning meie inimesed on tugevad lugude väärtustajad. Meil on nii linnasid kui maapiirkondade kohti, mis on otseselt lugude ja jutuvestmisega seotud. Nii on loodud paikkonna lugude jaoks keskusi, infotahvleid, mälestuspinke, matkaradu, muuseume ning hoitud oma pärandit veel mitmetel muudel tegevuslikel viisidel. Praegu soovimegi näha üle-eestilist tervikpilti, et meie maa rikkus ka Euroopa tasandil nähtavaks teha," mõtestab kaardistamist lahti Eesti Rahvakultuuri Keskuse suulise pärandi spetsialist Maili Metssalu.

Saad meid kaardistamisel aidata, kuid jagad oma piirkonna kohta teavet vastates järgmisele küsimustikule. Vastuseid ootame 29. septembriks. Üleskutse laiapõhjaline jagamine on teretulnud!