« Tagasi

Volikogu istung toimub 6. oktoobril kell 16.00

Rakvere Vallavolikogu praeguse koosseisu viimane istung toimub Sõmeru keskusehoone suures saalis  06. oktoobril 2021 algusega kell 16.00

PÄEVAKORD:

  1. Vaimse tervise ennetustöö pilootprojekti rahastuseks nõusoleku andmine ja projekti läbiviimiseks lepingu sõlmimine - ettekanne: Eneli Bauman
  2. Rakvere Valla 2021. aasta II lisaeelarve (eelnõu) - ettekanne: Katrin Vellema
  3. Rakvere Valla eelarve strateegia aastateks 2022-2025 (eelnõu) - ettekanne: Katrin Vellema
  4. Tulevikus raha väljamaksmist nõudva pikaajalise kohustuse võtmine - ettekanne: Katrin Vellema
  5. Rakvere Vallavolikogu 26.05.2021 otsuse nr 19 muutmine - ettekanne: Sirje Veiman
  6. Detailplaneeringu koostamise algatamine (Sireli kinnistu) - ettekanne: Kaire Kullik
  7. Arvamuse andmine geoloogilise uuringu loa taotlusele Veltsi V uuringuruumis - ettekanne: Sandra Schmidt
  8. Rakvere vallavaolikogu 07.0.62020 määruse nr 69 "Huvihariduse ja -tegevuse toetamise kord" muutmine (eelnõu) - ettekanne: Monica Jaanimets