« Tagasi

Valla valimiskomisjon kuulutas välja valimistulemuse ja registreeris volikogu liikmed

Kohalikud valimised toimusid oktoobri keskel, aga seoses mitmete kogu Eestit puudutavate kaebustega viibis lõplike valimistulemuste välja kuulutamine.

Kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse järgi saab valla või linna valimiskomisjon uue volikogu liikmed registreerida alles siis, kui Vabariigi Valimiskomisjonile ja Riigikohtule kaebuste esitamise tähtaeg on möödunud või kui kaebuste kohta on tehtud lõplikud otsused. 8. novembril 2021 tegi Riigikohus e-hääletamise osas viimase otsuse ja seega saab valimistulemuse välja kuulutada.

Rakvere valla valimiskomisjon registreeris tänasel koosolekul vallavolikogu liikmed, asendusliikmed ja lisamandaadid ning andis välja sellekohased otsused.

09.11.2021 otsus nr 13 Rakvere vallavolikogu liikmete registreerimine
09.11.2021 otsus nr 14 Rakvere vallavolikogu asendusliikmete registreerimine
09.11.2021 otsus nr 15 Lisamandaatide registreerimine

Komisjoni protokollide ja otsustega saab tutvuda dokumendiregistris.

Uue koosseisu esimene istung toimub 11. novembril 2021 algusega kell 16.00 Sõmeru keskusehoone saalis. Päevakorras on volikogu esimehe ja aseesimehe valimised ning vallavalitsuse lahkumispalve ärakuulamine.

Detailse valimistulemusega vallas saab tutvuda valimised.ee lehel.